Dự án tiêu biểu

Ngân hàng NCB


  • 23/07/18

Description

Với mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán bộ thông qua hình thức đào tạo và sát hạch trực tuyến. Ngân hàng NCB đã thực hiển kế hoạch triển khai giải pháp E-learning. 

Live Preview
  • Skills:

  • Client:

    Ngân hàng NCB