Dự án tiêu biểu

Công ty xây dựng Trà Anh


Description

Công ty Cổ phần Trà Anh  được thành lập với định hướng hoạt động đa ngành, chủ yếu là các lĩnh vực:

        Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

-         Xây dựng Giao thông, Thuỷ lợi, thuỷ điện.

-         Xây dựng  công trình Giao thông.

-         T­ư vấn giám sát xây dựng

          Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công ty Cổ phần Trà Anh nỗ lực phát triển cùng với thị trường xây dựng Việt Nam. Với tôn chỉ hàng đầu là chất lượng, tiến độ cùng với hiệu quả công việc qua các công trình thi công, giám sát. Điều đó được thể hiện rõ ở số lượng các dự án Công ty đã và đang tham gia, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ. Đây chính là cơ sở để Công ty Cổ phần Trà Anh nâng cao năng lực và dần dần tạo dựng vị thế trên thị trường.

Live Preview
 • Skills:

  • seo
  • Web Design
  • Web Development
  • HTML/CSS
 • Client:

  Công ty xây dựng Trà Anh