Mạng xã hội nội bộ cho doanh nghiệp ra đời nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tương tác giữa các phòng ban trong công ty. Tạo ra các không gian làm việc trên mạng internet. Việc bỏ phiểu đánh giá tương tác giữa các nhân viên cũng dễ dàng hơn.

Demo link : http://social.bitlearn.vn/ 

User: user

Pass: ionsite@123