CRM là gì?

CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management - Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Giao diện phần mềm ION CRM

Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty.

Một hệ thống CRM đơn giản là sự áp dụng phần mềm nhằm theo dõi các dữ liệu của khách hàng. Tuy nhiên, một hệ thống phức tạp hơn lại đòi hỏi sự kết hợp các yếu tố: thông tin, nhân lực, chính sách và các nỗ lực của công ty nhằm thu hút cũng như gìn giữ khách hàng.

Giao diện phần mềm ION CRM

Mục đích của CRM

CRM khởi nguyên từ ý tưởng giúp các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực (nhân lực và công nghệ) để hiểu thấu đáo về thái độ, thói quen của khách hàng và đánh giá giá trị của từng phân đoạn khách hàng riêng biệt. Với sự trợ giúp của một chương trình CRM có hiệu quả, các doanh nghiệp có thể:

- Cung cấp cho khách hàng các dịnh vụ tốt hơn

- Nâng cao hiệu quả của trung tâm hỗ trợ khách hàng

- Trợ giúp nhân viên bán hàng thực hiện đơn hàng một cách nhanh nhất

- Đơn giản hoá tiến trình tiếp thị và bán hàng

- Phát hiện các khách hàng mới

- Tăng doanh thu từ khách hàng

Mẫu báo cáo

Liên hệ ngay với chúng tôi để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty bạn : 0912.497.499

Các phân hệ của phần mềm ERP

Trong bài “ERP – Một phong cách quản lý” [2] và loạt bài “ERP” [3] của tác giả Andrew Lyon thì một hệ thống ERP sẽ bao gồm các phân hệ sau:

 1. Kế toán tài chính (Finance)
 2. Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)
 3. Quản lý mua hàng (Purchase Control)
 4. Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)
 5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)
 6. Quản lý dự án (Project Management)
 7. Quản lý dịch vụ (Service Management)
 8. Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)
 9. Báo cáo quản trị (Management Reporting)
 10. Báo cáo thuế (Tax Reports).

Đối với các phần mềm ERP hiện đại thì ngoài các phần hệ trên còn có thêm các giải pháp kết nối liên kết với các thiết bị mã vạch, kết nối với các máy tính cầm tay PDA phục vụ đội ngũ bán hàng di động, kết nối với điện thoại di động phục vụ cho truy nhập từ xa và không dây

Trên đây chỉ là liệt kê các phân hệ chính của một hệ thống ERP. Trong mỗi phân hệ nêu trên lại có các phân hệ / chức năng con của nó. Chi tiết tất cả các phân hệ/chức năng con sẽ gồm có:

1. Kế toán tài chính

 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable)
 • Công nợ phải trả (Account Payable)
 • Tài sản cố định (Fixed Assets)
 • Quản lý thu chi

2. Quản lý bán hàng và giao nhận

 • Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)
 • Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Lập kế hoạch giao hàng và vận chuyển (Delivery Planning and Shipment).

3. Quản lý mua hàng

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).

4. Quản lý hàng tồn kho

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).

5 . Quản lý dự án

 • Báo cáo giá thành từ lúc khởi công cho đến hoàn thành
 • Theo dõi chi tiết dự án, công trình, hạng mục công trình

6. Quản lý dịch vụ

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.

7. Quản lý nhân sự

 • Quản lý nhân sự
 • Tính lương
 • Chấm công.

8. Báo cáo quản trị

 • Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

9. Báo cáo thuế

 • Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các tính năng kỹ thuật quan trọng cần phải có của phần mềm ERP là: quản lý đa tiền tệ, quản lý nhiều công ty, nhiều chi nhánh, có giao diện đa ngôn ngữ, cho phép copy vào/ra (import/export) ra/vào EXCEL, có khả năng phân tích dữ liệu Drill-Down…

- Giảm 50% thời gian thao tác công việc như ( Lập báo giá, dự toán, tra cứu thông tin khách hàng, kiểm tra tình hình đơn hàng , lập báo cáo )

- Quản lý thông tin khách hàng chặt chẽ

- Tự động hóa quy trình làm việc

- Đánh giá hiệu quả tiếp cận và chăm sóc khách hàng của nhân viên

- Đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng tránh xảy ra trường hợp 1 khách hàng nhưng nhiều nhân viên tương tác.

- Báo cáo tự động giúp nhà quản lý dễ dàng nắm được thông tin kết quả công việc.